BlogCenzus 2003 (10)

conVERTER > conBLOG > BlogCenzus 2003 > Proč blogujete?

10. Proč blogujete?

A na závěr se vracíme na počátek blogování každého blogera. Otázka zní:

Proč blogujete?
OdpověďPočetProcentaBlog Survey
Pro zábavu12682,9 %73,6 %
Pro kontakt s okolím6945,4 %55,9 %
Pro samotné psaní6744,1 %66,6 %
Jiné důvody3321,7 %20,8 %
Pracovně138,6 %12,6 %
Pro boj117,2 %23,4 %
Pro peníze63,9 %7 %

Je potěšitelné, že 82,9 % blogerů uvedlo, že bloguje pro zábavu. Významné zastoupení mají blogeři, kteří jsou rádi v kontaktu s okolím (45,4 %) a které baví psát (44,1 %).

Proč blogujete?

Odpověď na otázku Proč blogujete?

Srovnání s cizinou

Naši blogeři se asi blogování víc baví (82,9 % vs. 73,6 %). Naopak chtějí být cizinci více v kontaktu s okolím.

Musím přiznat, že jsem si nevěděl rady s překladem původního výrazu to cope. Slovník uvádí více významů: 1. zvládnout co, vypořádat se s čím; 2. potýkat se, zápasit, bojovat.

Poděkovaní na závěr

Děkuji všem za odpovědi zaslané do ankety. Mé poděkování patří také všem, kteří na BlogCenzus 2003 upozornili na svých blozích.


Výsledky výzkumu

  1. Jak často blogujete?
  2. Kde blogujete?
  3. Kolik máte blogů?
  4. Máte na svém blogu placenou reklamu?
  5. Pokud nemáte na blogu reklamu, proč?
  6. Kontaktovala vás nějaká firma nebo organizace abyste blogovali o nich nebo o jejich produktech?
  7. Blogovali byste o firemních produktech nebo o organizacích pokud by vás o to požádali?
  8. Jaký používáte blogovací systém?
  9. Kde získáváte informace pro váš blog?
  10. Proč blogujete?
TOPlist