conVERTER online 0.93

Po nějaké době jsem nabrousil své (ne)znalosti PHP a přidal setinku k online převodníku jednotek. Novou verzi 0.93 (podle dobrého mravu je už šest let beta) jsem doplnil o převody jednotek teploty a mírně jsem upravil text stránky.

Teď mi zbýva přemýšlet, jestli v převodníku místo POST nepoužít GET. Nebo mám zapracovat na něčem jiném?

Úprava převodních tabulek

Už hodně dlouho jsem nedělal žádné změny na webu conVERTER. Dnes dopoledne jsem trochu vyladil některé tabulky.

Mým cílem bylo zlepšení vzhledu a čitelnosti textu v převodních tabulkách fyzikálních jednotek. Původní vzhled tabulky byl poměrně dost „naňachňaný“. Výrazný barevný podklad hlavní jednotky mi taky moc neseděl:

Původní vzhled části tabulky

Původní vzhled tabulky

Proto jsem provedl několik úprav:

Nový vzhled části tabulky

Nová tabulka

Jak už jsem psal, tak hlavní myšlenkou bylo zlepšení čitelnosti obsahu tabulky. Upravil jsem tyto věci:

  • Zvětšil jsem mezeru mezi řádky. CSS vlastnost line-height jsem nastavil na hodnotu 140%. Větší rozestup řádků na webových stránkách zlepšuje čitelnost textu.
  • Zvětšil jsem odstup textu od mřížky tabulky (vlastnost padding). Větší je levý a horní okraj než dva zbývající. Větší mezery zvýrazňují sloupce i řádky. Více místa nad odstavcem dělá text opticky stabilnější.
  • Změnil jsem barvu pozadí prvního řádku s tzv. hlavní jednotkou. Původně hodně jásavé červené pozadí jsem zmírnil změnou barvy na okrově hnědou.
  • Zkušebně jsem nasadil jQuery, kterým měním barvu lichých řádků a dělám hover efekt řádků, na kterých je kurzor myši. Použil jsem kód z článku Tutorials:Zebra Striping Made Easy.

Nové tabulky jsou třeba na stránkách plošný obsah nebo hmotnost.

Christiaan Huygens

Přepracoval jsem a doplnil životopis Christiaana Huygense.

Huygens - podobizna

Christiaan Huygens

Christiaan Huygens (1629-1695) byl holandský fyzik, astronom a matematik, který mj. objevil Saturnův měsíc Titan a prokázal složení prstenců planety Saturn. Huygens také sestrojil kyvadlové hodiny a určil vzorec dostředivého zrychlení. Christiaan Huygens se také zabýval vlnovou teorií světla. Huygens odvodil přímočaré šíření světla a zákon odrazu a lomu světla.

Hustota medu

Na stránku hustota kapalin jsem doplnil hustotu medu. Je to ale jen jediná hodnota pro určitý obsah vody v medu. Doplním tedy tabulku a graf hmotnosti jednoho litru medu pro různé objemy vody v medu (hustota medu je snadno odvoditelná).

Hmotnost litru medu podle objemu vody v medu
Objem vody Hmotnost 1 litru medu
13 % 1,4457 kg
14 % 1,4404 kg
15 % 1,4350 kg
16 % 1,4295 kg
17 % 1,4237 kg
18 % 1,4171 kg
19 % 1,4101 kg
20 % 1,4027 kg
21 % 1,3950 kg

Zdroj: FAO.

Graf hmotnosti litru medu

Hmotnost medu v závislosti na objemu vody v medu

Luigi Galvani

Na web conVERTER jsem doplnil další životopis. A tak vězte, že Luigi Galvani byl oním mužem provádějícím pokusy se žabím stehýnkem škubajícím se vlivem procházejícího elektrického proudu.

Povrchové napětí

Tentokrát to není spot o webdesignu ani o RSS, ale informace, že jsem na web conVERTER přidal novou stránku povrchové napětí.

Vedle povrchového napětí různých kapalin můžete na stránce povrchové napětí najít také závislost povrchového napětí vody na teplotě. A protože jsem vyštrachal ve fyzikálních tabulkách liberecké TU další mechanické vlastnosti kapalin, přidám na stránku brzy další informace.

Albert Einstein na STV

Včera vysílali na STV2 první díl dokumentu o Albertu Einsteinovi. Druhý díl amerického dokumentu Odhalený Einstein se vysílá dnes na STV2 v 16.50.

Albert Einstein je bezesporu nejznámější fyzik. První díl dokumentu Odhalený Einstein mapoval Einsteinův život do roku 1905, kdy Einstein zveřejnil své objevy na téma fotoelektrického jevu, Brownova pohybu a především objev speciální teorie relativity. Ne nadarmo je rok 1905 označován jako Annus mirabilis (zázračný rok).

První díl dokumentu Odhalený Einstein možná odpověděl paní Ludmile, kde chodím na klepy o Albertu Einsteinovi (viz komentář ve spotu Albert Einstein).