Přepracoval jsem a doplnil životopis Christiaana Huygense.

Huygens - podobizna

Christiaan Huygens

Christiaan Huygens (1629-1695) byl holandský fyzik, astronom a matematik, který mj. objevil Saturnův měsíc Titan a prokázal složení prstenců planety Saturn. Huygens také sestrojil kyvadlové hodiny a určil vzorec dostředivého zrychlení. Christiaan Huygens se také zabýval vlnovou teorií světla. Huygens odvodil přímočaré šíření světla a zákon odrazu a lomu světla.