Dnes mě Pixy opravdu vylekal. Včera změnil vzhled svého weblogu a mě při jeho otevření málem trefil šlak. Nejdřív jsem si myslel, že jsem se upsal v adrese (pravidelně totiž místo pixy píšu pisy), ale pak mi došlo, že adresa je dobře. Podle mě je ta nová explozivní směs jedovatě zelené a sladce fialové spíše dobrá pro plastový kolotoč než pro web spoluautora W4D. Zdá se mi, že výchozí schéma (které jde přepnout) snižuje čitelnost textu a tím i přístupnost.

Poznámka k W4D: V bodu 11 se uvádí, že dostatečně kontrastní (ve smyslu kontrastu barvy popředí a pozadí) je 50% rozdíl použitých barev převedených do odstímů šedi. Připadá Vám toto dostatečně čitelné?

Doplněno v 15.30: David mě vyzval k úklidu přede dveřmi. Kaji se a zvětšuji písmo v servisním řádku.