b2 je anglicky mluvící systém, který potřebuje pomoci s češtinou. Abyste dostali češtinu do výstupu, můžete použít postup, který jsem uplatnil já:

  • ve zdrojových souborech PHP nahradit text charset=iso-8859-1 např. textem charset=Windows-1250
  • v souboru b2config.php nastavit hodnotu $use_htmltrans = 0;
  • v HTML tagu dát lang="cs".

Kódování uvedené v prvním bodě může být samožřejmě nahrazeno jiným standardním českým kódováním.

Posted in b2