Internetnew.com trochu nadsazeně přisuzuje RSS roli léku na všudypřítomný spam. Je pravda, že co se týká spamu tak většina solidních doplácí na nemnoho darebáků. Myšlenku nahradit e-mailové newslettery RSS rozvinul About.com

Oba zmíněné články jsou spíš takovým úvodem do problematiky RSS. Je ale dobré vidět, že se o RSS začíná čím dál tím víc psát. Jsem zvědavý, kdy existenci RSS vezmou v potaz také domácí vydavatelé (tím nemyslím čestné vyjímky)?

Posted in RSS