Flash Mob
Náhlé srocení lidí na předem určeném místě a v předem určeném čase. Flash Mob má určitou společnou myšlenku (stejné oblečení, chování apod.). Většina z nich má za cíl pobavit (účastníky).

Na hodinu po dnešním poledni byl plánován první domácí internetový Flash Mob. Cílem bylo přidat na server Černovláska.cz co komentář účastníků akce. Akce ale vlastně skončila dřív, než začala.

Filip Rožánek ve spotu Dělají české flasmoby… glorifikuje zahraniční flash moby a haní ty malé české:

Češi mají zkrátka sklony buzerovat, otravovat a peskovat. Ale to nejsou flash moby. Čeština má pro tohle mnohem krásnější název: šikana.

Problém je v tom, že i ty zahraniční flash moby poškozují ty, proti kterým bývají zaměřeny nebo ty, kteří se stali nechtěnými herci v představení jiných. Filip si to nechce pořád nechat vymluvit. To co jednomu přijde veselé, to může druhý vidět jinak. Záleží na způsobu provedení. Flash moby mohou být zábavné, mohou být poťouchlé, mohou být zlé a nebezpečné. To ale organizátory flash mobů určitě neodradí od jejich pořádání.

V případě zmíněného flash mobu proti blogu se zase tolik nestalo. Černovlásčina klaka akci pohaněla, sama provozovatelka omezila přidávání komentářů, návštěvnost mnoha blogů načas poskočila a zase bylo o čem psát.

Souvislosti