Na tomto weblogu se můžete potkat s chybou IE6, na kterou mě upozornil Dušan Janovský. Chybný výběr bloku textu se projevuje ve sloupci s hlavním obsahem (ve stávajícím layoutu je to levý sloupec).

Chyba nastane po refresh stránky: F5 nebo z menu. Pokud uživatel vybírá text v levém sloupci, který leží pod dolním koncem sloupce pravého, neoznačuje se text na pozici kurzoru. Je vybrán blok mezi pozicí prvního kliknutí kurzoru a začátkem textu, který leží pod okrajem pravého sloupce. Vypadá to, ajko by byl kurzor na posledním řádku pod koncem pravého sloupce. Chyba se neprojeví při prvním načtení stránky, ale vždy po refresh.

Zajímavě se kurzor chová také při poklepání. Standardně se dvojím poklepáním označí slovo a trojím odstavec. Při spuštěném bugu se kurzor zapomíná na jiných odstavcích.

Výskyt chyby zmizí, pokud uživatel změní velikost písma (např. malé a zpět na střední) nebo pokud se adresa potvrdí enterem v poli Adresa. V jiných moderních prohlížečích jsem chybu nezaznamenal.