Simon Willison publikoval článek Simple Tricks for More Usable FormsSitePoint. V článku najdete mj. rady jak:

  1. Po zobrazení formuláře umístit kurzor do výchozího prvku – ušetříte uživateli jedno kliknutí.
  2. Používat klikatelné popisky (label for=“jmeno_prvku“) – po klepnutí na popisek se focus nastaví na asociovaný prvek.
  3. Měnit styl vybraného prvku – tady mám velké výhrady. Vzhled standardních (formulářových) prvků by se neměl měnit – matení uživatele.
  4. Při události onfocus vybrat celý text – uživatele nemusí defaultní text mazat.
  5. Při psaní do hlavního pole měnit titulek dokumentu – tohle si dovedu představit jen u zvláštních případů.
  6. Validovat vstupy od uživatele.

Celé řešení můžete vyzkoušet na příkladu.

Souvislosti