S výrazným nástupem RSS se začínají vynořovat úvahy nad možným zahlcením (především) webových serverů velkým množstvím, byť malých, požadavků. RSS soubory jsou sice malé (jak které), ale počet požadavků může být obrovský. Mnozí uživatelé desktopových čteček mají totiž čtečky nesprávně nastaveny. Dílem je to vina tvůrců čteček. Není výjimka, že výchozím nastavení je u každého jednoho kanálu stahování RSS souboru každých pět minut! Někteří závislí uživatelé pak refreshují své čtečky možná ještě častěji.

V předchozím spotu Kolaps RSS? jsem se snažil říct, že celá záležitost nebude pro internet fatální. Na druhou stranu představuje čtení RSS kanálu pro webový server určitou zátěž. Tak proč ji nesnížit.

Co říká serverový log?

Až potud mé úvahy byly pouze v rovině úvah. Jaká je ale skutečnost? Včera jsem se podíval na červencový log celého serveru converter.cz. Vedle weblogu, který ze své podstaty víc přitahuje uživatele RSS čteček, tady běží web conVERTER, jehož zaměření i použité technologie se od weblogu conBLOG podstatně liší. Je tvořen především statickými html stránkami trvalého charakteru.

Za sledované období (1. – 23. 7. 2004) bylo otevřeno 119938 stránek. Takto bylo staženo 2,59 GB dat. Na RSS kanály, kterých je celkem 7, z toho připadá 63 % přístupů a 36 % objemu stažených dat! To už je docela velká porce. Nemyslíte?

Uznávám, že web, na který přichází zhruba polovina návštěvníků kvůli weblogu, je svým způsobem odlišný od jiných webů poskytujících syndikovaný obsah. Na druhou stranu web, který RSS poskytuje je mému webu podobný (jiné weby nemají zase tak velký důvod RSS poskytovat). Proto je zátěž serverů vyvolaná čtením RSS v celém spektru webových stránek na internetu menší než na tomto webu. Přesto by ale měly být udělány kroky, které povedou ke snížení zátěže:

  • Výchozí nastavení RSS desktopových čteček by mělo být k webovým serverům šetrnější (toto může ve svém důsledku mást nezkušené uživatele a všem pak přidá práci s nastavováním).
  • Uživatelé by měli být opatrnější při nastavování opakovaného stahování.
  • Závisláci by pak neměli mít nastavené stahování každých pět minut.

Možná je mé přání naivní, ale pokud bude zátěž internetu narůstat rychleji, než jeho výkon, vyvolá to tak jako tak nějakou reakci. Možná to začne tím, že do návodů jak používat RSS přibudou odstavce s probou nastavení delší obnovovací frekvence načítání RSS kanálů.

Zajímalo by mě, jaký je poměr počtu stahovaných dokumentů a jejich velikost na Vámi provozovaných webech. Pokud můžete, piště do komentářů nebo na můj e-mail.

Posted in RSS