D. Keith Robinson v článku Guidelines for Linking přináší svůj názor na správný způsob zápisu odkazů. Vybírám tato pravidla:

Podtrhávat odkazy v obsahu dokumentu
Podtržené odkazy jsou jedním z hlavních standardů, na které jsou návštěvníci zvyklí. Nepodtržený odkaz = neviditelný odkaz.
Odkazy musí vypadat jako odkazy
A opět: nerozpoznaný odkaz jako by ani nebyl. Pokud uživatel pozná, že text je odkazem, má tendenci na odkaz kliknout.
Navigace by měla být vidět
Navigace by měla být vhodným způsobem odlišena od zbytku stránky. Může se stát, že uživatel neodliší, co je obsah a co je navigace, klikne a nestačí se divit, kam se dostal.
Odkazy by měly mít náležitý text
Text odkazu by měl odpovídat odkazované stránce. Vicezdemie se zakazuje.
Používejte atribut title
V mnoha případech je vhodné použít atribut title, který může pomoci uživateli v rozhodování, zda na odkaz klepnout či nikoli.
Odlišujte navštívené odkazy
Odlišení navštívených odkazů změnou vzhledu pomáhá uživatelům v orientaci.