Když jsem zveřejnil spot Weblogy CZ: Nárůst počtu spotů, měl jsem k dispozici data za Bloguje.cz a Pooh. Z diskuse pod spotem jsem získal data za blogovací systém blog.lide.cz. Ten s výsledky trochu zamíchal:

Spoty publikované na Bloguje, Lide.cz a Pooh

Spoty publikované na Bloguje, Lide.cz a Pooh

Pokud porovnáte tento graf s grafem v prvním spotu, tak zjistíte:

  • pokles publikování v posledních 2 měsících loňského roku (už ne v 5. -7. měsíci 2004),
  • nárůst publikovaných spotů v srpnu 2004 je ještě prudší,
  • celkový nárůst počtu spotů je větší; v meziročním srovnání za srpen je vidět více než pětinásobný počet spotů.

Jak se kde bloguje

Zajímavé je také zjištění, jak se bloguje na jednotlivých blogovacích systémech. Následující graf ukazuje relativní počet spotů vůči celkovému počtu publikovaných spotů na daném systému:

Relativní vývoj počtu spotů na Bloguje, Lide.cz a Pooh.

Relativní vývoj počtu spotů na Bloguje, Lide.cz a Pooh.

Pokud jsem se při popisu hodnot v předchozím grafu vyjádřil neobratně, tak vězte, že např. 2 % u Lide.cz na začátku grafu znamenají, že v každém z  prvních tří měsíců byla publikována 2 % z celkového počtu spotů publikovaných na Lide.cz. Jednotlivé blogovací systémy tak není možné srovnávat mezi sebou v absolutních číslech (tedy v počtu publikovaných spotů).

Na grafu je vidět, že:

  • Největší dynamiku růstu má systém Lide.cz (za rok zhruba devítinásobný nárůst).
  • Bloguje.cz roste více méně trvale.
  • Pooh dost stagnuje a jeho čísla kolísají (mj. dáno menším počtem publikovaných spotů).

Další závěry nechám na vás.