Pro volný seriál Weblogy CZ chystám poměrně rozsáhlou analýzu toho, kdy vlastně blogujeme. Získal jsem rozsáhlá data z Bloguje.cz a Pooh.cz. A přestože hlavní děkovačka bude až v onom připravovaném miniseriálu rozborů, chci na tomto místě poděkovat Martinu Malému a Danovi Dočekalovi za poskytnutá data a vstřícný postoj.

Ale teď k věci. Jako vedlejší produkt výše zmíněné analýzy jsem získal graf vývoje počtu publikovaných spotů na Bloguje.cz a Pooh.cz:

Spoty publikované na Bloguje a Pooh za poslední rok

Počet publikovaných spotů na Bloguje.cz a Pooh.cz

Protože se jedná o hojně navštěvované servery a servery, na kterých hostuje velké množství různorodých blogů, odráží výsledky do určité míry situaci na domácí blogovací scéně (když jsou někteří alergičtí na výraz blogosféra). Z grafu je patrné:

  • trvalý nárůst počtu publikovaných spotů (velký skok je vidět v březnu 2004),
  • mírný pokles v květnu až červenci 2004 (neznám vysvětlení),
  • prudký nárůst v srpnu 2004,
  • trojnásobný respektive více než dvojnásobný nárůst počtu spotů za prázdninové měsíce.

Je zřejmé, že blogování se u nás daří.