Jak řadit položky navigace stejné úrovně? Podle abecedy nebo podle významu?

Při tvorbě webů často narážím na problém, jak řadit navigaci. Nabízí se dva přístupy k řazení položek navigace:

  • Abecední řazení.
  • Významové řazení podle důležitosti odkazů a podle ustálených zvyklostí.

Velmi často volím abecední řazení. Prostě jsem zvyklý v nejrůznějších seznamech rychle hledat podle abecedy. Vždycky mi dost silně vadí, když musím přeskakovat. Nevím ale, jestli netrpím nějakou deformací nebo jestli nejsem až příliš zběhlý v používání abecedního řezení. Taky bych řekl, že abecední řazení je lepší pro návštěvníky, kteří ještě dokonale neznají daný web a jeho strukturu a obsah.

Naproti tomu řazení podle důležitosti odkazů uživateli říká, na kterou část webu zaměřit pozornost. Naznačuje strukturu webu. To samozřejmě může být jen sebeklam autora (provozovatele) webu. Uživatelé mohou mít názor zcela jiný.

Horizontální navigace

U horizontální navigace, která je zároveň navigací globální, vnitřní rozpor při řazení jednotlivých položek nemám (aspoň si to myslím). Tam vždycky řadím podle významu nebo podle ustáleného pořadí.

Celý problém kolem řazení navigace může být jenom pseudoproblémem. Použitý způsob řazení samozřejmě vždycky závisí na konkrétní situaci. Jak to vidíte vy?