Transactional Email and Confirmation Messages
Jakov Nielsen – automaticky zasílané e-maily mohou pomoci, ale i uškodit.
Kde vzít fotky a nekrást – fotky zdarma nejen pro webdesignéry
Petr Václavek – rozsáhlý seznam fotobank.
7 Things You Can Do With Xenu Link Sleuth
Ann Smarty – tipy pro Xenu.
CSS support in email clients
Aktualizovaný článek o podpoře CSS v e-mailových klientech.
Working From Home: The Readers Respond
Čtenáři radí, jak se vypořádat s prací doma.
Everything You Know About CSS Is Wrong
Rachel Andrew – vlastnost display s hodnotami table, table-row a table-cell.