Chris Coyier zveřejnil další screencast tentokrát na téma vytvoření tiskového stylopisu. Podívejte se na video v článku Building a Print Stylesheet. Krok po kroku se seznámíte s připojením CSS souboru, uvidíte rozdíl mezi tiskem s a bez tiskového stylopisu. Chris píše soubor print.css řádek po řádku, ladí ve Firebugu, po každém kroku ukazuje náhledy v PDF. Postupně z tiskového výstupu „vyškrtává“ (via display: none) nepotřebné části (menu, formuláře, zbytečné obrázky atp.). Dovíte se, jak vynutit odstránkování nebo skrývat prvky bez zadané třídy nebo identifikátoru na základě textu.

Pokud umíte aspoň trochu anglicky a chcete se přiučit tvorbě tiskového stylopisu, tak se na video určitě podívejte.