Každému je zřejmě jasné, že titulek tohoto spotu je pěkná hovadina. Přesto se s používáním výrazů řádově, cca a asi potýká hodně lidí, kteří se snaží přibližně označit určité množství. Stačí se podívat do výsledků hledání „cca asi“. Nebo si pustit televizní zprávy, kde se se to výrazy jako řádově 127 jen hemží.

Řádově
Slovo odvozené od řádů (desítky, stovky, tisíce atd.). Takže se bavíme řádově o desítkách, stovkách atp. Napsat „řádově padesát tři“ je hloupost.
Cca
Z latinského circa [cirka], tj. přibližně, asi atp.
Dříve jsem na konci této zkratky psal tečku. Považoval jsem ji za ustálenou zkratku vzniklou vypuštěním některých znaků. Používal jsem tečku podobně, jako v případě zkratek kpt. nebo mld. Ale podle všeho jsem se pletl. Skoro nikdo tečku nepoužívá.
Asi
Tomuto výrazu dávám při vyjádření přibližnosti přednost. Je to české slovo. Na rozdíl od výrazu cca nenutím čtenáře překládat zkratkové cizí slovo.