Bratrský dům

Bratrský dům v lednu 2010

Informace z webu MKS Holešov:

Na náměstí proti kostelu stojí nejstarší dům města Holešova. Je to velký, jednopatrový, samostatně stojící dům. V domě byla zřízena bratrská škola pro děti holešovských usedlíků a dílna pro tkalcovské stavy. Děti se zde učily psát, číst, slušným a dobrým obyčejům křesťanským i vlídnostem lidským. Učilo se zde podle požadavků J. A. Komenského.

Pěkná parcela v centru města

Stejné místo v dubnu 2013

Ale zpět k nadpisu. Jak se v Holešově staráme o památky? Zbouráme je.