Jak určit plochu všech obrázků ve wordovském dokumentu? Jedna možnost je postupně ve vlastnostech zjišťovat šířku a výšku každého obrázku v dokumentu a na kalkulačce násobit tyto dvě hodnoty. Nebo můžete na dokumentem spustit jednoduché makro a během okamžiku získat požadovaný výsledek:

Sub Velikost()
\' Výpočet plochy všech obrázků aktuálního dokumentu
Dim oW As Document
Dim oS As Word.InlineShape
Dim sP As Single
Set oW = ActiveDocument
\' Na začátku je plocha 0
sP = 0
\' Projde všechny obrázky
For Each oS In oW.InlineShapes
\' Přičte plochu dalšího obrázku
sP = sP + (oS.Width * oS.Height / 802.6)
Next
MsgBox sP & " cm2, " & sP / 2300 & " AA"
End Sub

Makro vypíše plochu všech tvarů v aktuálním wordovském dokumentu v centimetrech čtverečních a počet tzv. autorských archů. Word vrací rozměry obrázků v bodech (palec má 72 bodů, pro přesný přepočet použijte VBA funkci PointsToCentimeters()). Kód je zjednodušený a nebere v potaz všechny eventuality. Berte jej jako polotovar pro další úpravy.

Jak vložit a spustit makro

Otevřete wordovský dokument. Použijte klávesovou zkratku Alt+F11. V menu Instert zvolte položku Module a do okna kódu vložte kód makra. Makro se spustí tlačítkem F5.