Google SERF V2 česky

Vilém Málek řádně hrábl do klávesnice a přeložil spolu s Evou Sušňovou dokument Google Search Engine Ranking Factors V2.

Autor článku Rand Fishkin (originál Google Search Engine Ranking Factors) sestavil nejdůležitější faktory, které ovlivňují pozici webové stránky ve vyhledávači Google. Na každý faktor se také zeptal 37 světových es na SEO. U každého faktoru zjišťoval vliv, jaký má na pozici stránky ve výsledcích Google a míru shody odborníků na něj. V článku jsou zveřejněny také jejich názory na daný faktor.

Článek je velmi užitečný pro každého, kdo chce dobře optimalizovat webové stránky.

Nástroje pro SEO ze šuplíku

Konečně jsem se dokopal k tomu, abych zase jednou udělal pořádek v doručené poště. Naštěstí tam byly skoro samé maily, které jsem poslal sám sobě. Je to totiž má osvědčená metoda, jak si něco připomenout.

V poště (někdy notně staré) jsem našel pár odkazů na on-line nástroje pro SEO. Pro zkušené SEO matadory to jistě nebude nic nového, ale třeba to někomu pomůže. Tak jdeme na to!

Ille-design Keyword Density Analyzer
Český nástroj na měření hustoty klíčových slov na zadané stránce. Na rozdíl od cizích nástrojů si umí docela dobře poradit s češtinou.
Keyword density & prominence
Notoricky známý nástroj mj. na měření hustoty klíčových slov.
HTML Page Breakdown
Nástroj určí, jak rychle se stahují jednotlivé části zadané stránky. Rychlost stažení webové stránky může významně ovlivnit chování indexovacích robotů.
Hledání kombinací
Nástroj od ETARGETu naznačí v jakých kombinacích je hledáno zadané slovo.
What is section targeting and how do I implement it?
Pomalu se dostávám mimo avizované téma, kterým je SEO. Ale reklama se SEO taky souvisí. Článek je o tom, jak upřesnit cílení Google AdSense vložením dvou poznámek do (X)HTML kódu.

And Now for Something Completely Different

Jaký světácký nadpis. Ale nenapadl mě žádný jiný oslí můstek, kterým bych do tohoto spotu nacpal níže uvedené odkazy. Vlastně se jedná také o odkazy ze starších mailů, které jsem napsal sám sobě. Oba odkazy jsou na mé oblíbené téma kam čučí júzři.

Scanning Consideration Sets And Their Importance To Search Marketers
Eyetracking ve službách prodeje.
Eyetracking points the way to effective news article design
Poslední obrázek je opravdu zajímavý, pánové.

Psaní pro vyhledávače

Tamar Weinberg napsala docela zajímavý článek Writing for Search Engines o základních technikách psaní pro vyhledávače. Jedná se o shrnutí některých přednášek z probíhajícího Search Engine Strategies 2007.

Článek je zaměřen především na používání klíčových slov a frází. Autorka uvádí spoustu praktických ukázek, jak jít na ruku vyhledávačům, ale přitom zaujmout živé lidi. Článek je zaměřen na angličtinu, ale jistě v něm najdete náměty pro své vlastní psaní. Ve stručnosti:

 • Obsah musí být zajímavý. Text nesmí vypadat jako SEO spam – lidé to poznají.
 • Duplicitní obsah je na nic.
 • Lidi přiláká doplňkový obsah, který se nemusí přímo týkat optimalizované fráze (přidaná hodnota). Blogujte, piště články, odpovědi na často kladené otázky zákazníků. Delší text rozdělte do více stránek.
 • Titulek stránky by měl být originální, lákavý a pro každou stránku webu jiný. Dobrý titulek prodává.
 • Při psaní myslete na to, že vyhledávače zobrazují krátké úseky textu kolem hledaných frází. Proto buďte struční a pište výstižně. Přínosy pro návštěvníka by měly být uvedeny blízko klíčových slov.
 • Na stránce by měla být klíčová slova. Vězte, že jsou tací, kteří na to zapomínají.
 • Nebojte se přepisovat existující stránky. Začněte u těch méně důležitých. Vylepšete titulek, zaměřte se na klíčová slova, přidejte nadpisy a obsah stránky prolinkujte na jiné stránky vašeho webu.
 • Obrázky a flash bez textového obsahu je na nic. Používejte popisný text, alt a title atributy. Na okraj: PDF je možné také optimalizovat.
 • Často je výhodnější optimalizovat na víceslovné fráze než na jedno slovo.
 • Pokud působíte místně, nesmíte zapomenout uvést město (vesnici), na které máte spadeno.
 • Klíčová slova uvádějte ve více tvarech. Text působí přirozeněji a nedráždí vyhledávače, když to přeženete.

Nakrmte robota

Web feedthebot.com srozumitelnou formou (pokud umíte anglicky) vysvětluje směrnice (gajdlajny) Google určené autorům webů. Staří SEO mazáci nejsou tou správnou cílovou skupinou, ale odkaz se může někomu hodit.

MS SEO 2007

Je tady SEO World Championship, neoficiální mistrovství světa v optimalizaci pro vyhledávače. Silná slova pro označení další z řady optimalizačních soutěží. Vítěz získá Citróna, druhý plavbu po Karibiku a třetí může čučet na plazmu.

Tentokrát si můžete udělat cvičení z optimalizace výrazu „globalwarming awareness2007 na Google, Yahoo! a MSN. Musíte se ze své neanonymní domény (registrované po 15. 1. 2007) odkázat na web pořadatele. Při optimalizaci přitom můžete použít jen white-hat SEO.

Hřídelová těsnění nebo gufera?

Při optimalizaci pro vyhledávače dříve nebo později narazíte na problém volby výrazů z více synonym. Volba správných klíčových slov je totiž opravdu klíčová.

Nedávno jsem doma uklízel. V hromádce skript mi padla do rukou skripta Části a mechanizmy strojů. Vzpomněl jsem si na všechna ta gufera a jekly. A protože jsem praktikoval strojařinu jen krátce (slang mne nesemlel), tak jsem se začal v duchu opravovat. Správně jsou to přece hřídelová těsnění a profily… A od gufera k výrazu hřídelová těsnění je jenom krůček k SEO.

Při tvorbě webu je důležitý výběr klíčových slov. Autor musí brát ohled nejen na cílovou skupinu a typ webu, ale také na konkurenčnost výrazu a v neposlední řadě na použití výrazu v navigaci a v textu stránky.

Znalost cílové skupiny je základ. Jak mluví vaši zákazníci? Používají gufera nebo hřídelová těsnění? Nebo jste na nějaké synonymum zapomněli? Optimalizujete hobby market nebo vědecký web? Pokud chcete vyvolat určitý dojem, musíte používat určité výrazy. A zapadají gufera do koncepce provozovatele webu?

Při optimalizaci na určitý výraz je potřeba zvážit možnosti, které máte. Musíte znát sílu konkurence. Zjistěte, jaký je počet vyhledávačem vrácených výrazů. Malá čísla většinou hrají pro vás, i když někdy je těžší optimalizovat výrazy s menším počtem vracených výsledků než ty na první pohled velmi konkurenční. Z hlediska budoucích příjmů je důležitý počet položených dotazů. Malý počet dotazů nemusí přivést dostatečné množství návštěvníků (přitom návštěvník nerovná se solventní zákazník). Multimilionáři kupují častěji gufera nebo by radši vlastnili hřídelová těsnění?

Samozřejmostí je, že zvolený výraz byste měli konzistentně použít v navigaci (kratší gufera možná budou lepší), v obsahu stránky, textech odkazů atd. Výraz by měl být použit i na dalších místech důležitých z hlediska SEO. Takže budou to gufera nebo hřídelová těsnění?

Logy k výšinám?

Jan Ambrož „radí“ jak dostat web na první místa vyhledávačů pomocí logů.

Na článek neupozorňuji kvůli tomu, že pomůže Vašim stránkám na čelní místa ve výsledcích vyhledávání. Článek odkazuji, protože poměrně přesně odráží pohled novinářů a laické veřejnosti na SEO jako takové. Na SEO jako magii, podvod a klam.

Tetování, motivy a vzory

Případ, kdy zveřejnění webserverových logů dostane stránku na čelní pozice SERP je totiž možná jen v málo konkurenčním prostředí a za vydatné pomoci samotného vyhledávače (nemyslím tím nějakou chybu v algoritmu, ale třeba Našeptávač Seznamu a jeho nabídku výrazu tetování motivy a vzory).

S autorem článku sdílím myšlenku, že zveřejňování logů není asi to nejlepší, co by měl správce webu dělat. Každá webová stránka by měla nabízet relevantní obsah, což samozřejmě zveřejněním výrazu tetování, motivy a vzory nedělám. Proto přidám ještě relevantní odkaz, pro ty, co hledají tetování, motivy a vzory.

Website Metrics Reporting Tool

Website Metrics Reporting Tool je další nástroj na porovnávání pozic daného webu na zadané výrazy. Website Metrics Reporting Tool (zatím v beta verzi) nyní nabízí porovnání na šestnácti data centrech Google a přidává ještě Yahoo! a MSN. Na výstupu aplikace je zobrazován GTPR, počet zpětných odkazů a zaindexovaných stránek, datum cache a pořadí na SERP.