Varování: Uvedený příspěvek neobsahuje žádné odkazy a je tak v souladu s textem neuvedeného dogmatu.

Filip Rožánek odhalil hloupost mnoha blogerů! Jsme (skoro) všichni tupci, protože jsme nepřisli na to, že Filipovo dogma je jen takový bodrý žert.

Dogma je mj. náboženská doktrína proklamující pravdu bez důkazů. Důkazem o neschopnosti tohoto dogmatu vejít v život (na rozdíl od Dogmatu) je, že se okamžitě strhala menší bouře odkazů na toto dogma 🙂