Že je ten nadpis nějaký divný? Ale ne. Mám před sebou otevřený Digitální weblog a vidím tam samé 100$. Ale ne ve smyslu stodolarové, ale sto dolarů. Takže 100% není sto procent, ale stoprocentní. Pokud je zkratka hned za číslem, znamená to jednoslovný výraz (stoprocentní, stodolarový). Naopak 100 % (s mezerou) = sto procent.