Dave Shea (mezzoblue) vydal dva po sobě jdoucí spoty o tom, jak nejlépe vytvářet CSS soubory:

Z obou spotů, které odráží především Davovy praktické zkušenosti, bych zdůraznil hlavně tyto body:

  • Nejprve validujte a potom hledejte chyby.
  • Testujte nejprve na nejpokročilejším prohlížeči, teprve pak na ostatních.
  • Ověřte, co udělá změna velikosti písma v prohlížeči.
  • Jména přidělujte podle funkce ne podle vzhledu.
  • Uvádějte jednotky u nenulových hodnot.
  • Udržujte v CSS souboru pořádek.