Pixy, Yuhů a tabulky

Petr Staníček reaguje ve spotu CSS versus tabulkový layout na Dušanův Skutečné výhody CSS layoutu. Argumentace je střízlivá a mě nezbývá, než souhlasit.

Například Dušanova informace o 10% – 20% zmenšení CSS pozicovaných a stylovaných stránek mi z vlastní zkušenosti připadala nízká. Sám jsem u zdrojových HTML kódů webu dospěl k číslům začínajícím na 30 %.

Petr na rozdíl od Dušana víc tlačí na pilu. Jeho racionální odpor k používání tabulek pro layout je všeobecně známý. Jsem zvědavý, jak se bude vyvíjet diskuze.

Yuhů o CSS

Dušan Janovský se v posledních 2 spotech vrhl na CSS:

  • Skutečné výhody CSS layoutu – Dušan jako hlavní výhodu vidí snížení doby nutné pro zobrazení stránky a demistifikuje ostatní často proklamované výhody.
  • Medvědí služba CSS stylům – pokud nemáte rádi samoúčelné (zne)užívání technologií, dáte Dušanovi za pravdu.

Je škoda, že Dušan nemá na blogu komentáře. Určitě by to bylo zajímavé čtení.

Jyxo Články

Jyxo zavedlo přehled článků, které jsou roztříděné do 6 kategorií. Je možné vybrat všechny kategorie a také se posouvat po časové ose (články aktuální, dnes, vče, předevčírem a podle datumu). Valnou část zdrojů tvoří weblogy (nedivím se).

Souvislosti

ALA 168

A List Apart přináší další užitečný článek The Perfect 404Ian Lloyd:

Welcome to the world of the Error 404 page. You’ve requested a page — either by typing a URL directly into the address bar or clicking on an out-of-date link and you’ve found yourself in the middle of cyberspace nowhere. A user-friendly website will give you a helping hand while many others will simply do nothing, relying on the browser’s built-in ability to explain what the problem is. We can do better than that, can’t we?

Pokud je to možné, tak by měl každý web poskytnout návštěvníkovi, který se pokusil otevřít neexistující dokument, stránku 404 (conBLOG ji stále nemá). Obsahem článku The Perfect 404 je, jak takovou stránku vytvořit a přizpůsobit konkrétnímu případu.

Prohlížeče 2003

Přelom roku je vždy časem bilancování. Postupně bych rád zveřejnil některé statistiky webů domény converter.cz. Začnu statistikou, která by mohla zajímat tvůrce webů: jaké prohlížeče používali návštěvníci na doméně converter.cz.

Některá zajímavá zjištění:

  • Klesal poměr prohlížečů MS IE (93,4 % – 67,9 %)
  • Ztratil NN.
  • Ostatní prohlížeče získaly.
  • Prudký nárůst RSS čteček (2,8 % – 19,2 %).
  • Nástup prohlížečů Mozilla v květnu 2003 způsobil odliv uživatelů NN
  • Dominantní prohlížeč IE6 narůstal v roce 2003 z 39,9 % na 48,9 %

Souvislosti