Sémantika vs. typografie

Typografická pravidla hovoří jasně: formátování musí být přeneseno na interpunkční znaménko, které bezprostředně následuje za formátovaným textem:

  1. příklad: – správně
  2. příklad: – špatně

Co se týká sémantiky, tak je tady menší rozpor. Význam má většinou pouze daný výraz. Je třeba typograficky vyznačovat také interpunkční znaménko? Nebude narušena sémantika? Má přednost typografie před sémantikou?

Vyhledávače s pravděpodobností, která hraničí s jistotou, neberou interpunkční znaménka v potaz – nespojují je s daným slovem. Proto není nutné porušovat pravidla typografie z obavy, že by formátováním interpunkčního znaménka došlo k porušení sémantiky.

Odvrácená tvář Google

Lupa.cz dnes vydává druhý díl seriálu o Google od Aleše Miklíka:

Druhý díl se věnuje Google Dance, technickým chybám vyhledávače a možným řešením. Nevím jenom, proč autor opakovaně vyzdvihuje vykonstruovanou myšlenku o provázanosti blogerů s tímto vyhledávačem?

Souvislosti (aktualizace 21.30)

Mydoom se překonává

Virus Mydoom se opravdu překonává. Nejen že pár uživatelů v naší firmě nemá na práci nic lepšího, než klikat na spustitelné přílohy e-mailů a tak mám o zábavu postarané, ale taky je celkem dost čilý (64 % doručené pošty). Posuďte sami:

Stav pošty za posledních 16 hodin
Typ e-mailu Výskyt
Mydoom 47 %
Související s virem 17 %
Spam 24 %
Ostatní 9 %

Položka související s virem obsahuje výhradně automatická hlášení antivirových systémů, jejichž administrátoři pořád nepochopili, že adresa odesílatele je drahnou dobu podvrhována.

Pomalu si začínám zvykat, že se z normálního (užitečného) e-mailu stává pomalu ale jistě sváteční událost. Ještě štěstí, že mě včera Bill Gates uklidnil proklamací, že se Microsoft vrhne do boje proti spamu. To, spolu s ujištěním o prioritě v oblasti zabezpečení, ve mě vzbuzuje hřejivý pocit sucha a bezpečí. Nebo že bych se mýlil?

PS

Něž jsem dopsal tento spot, tak dorazily 4 další kousky.

Kde jsi?

Dílem instalací nového počítače v práci a dílem mé lennosti, jsem přišel o instalaci RSS čtečky (naštěstí mám většinu RSS kanálů také na domácím PC). Na pracovní počítač mám předplacené přece jen trochu pracovnější zdroje. A tak se stalo, že po přenesení dat z domácího PC chyběly RSS kanály třeba na e-ziny.

První jsem šel po zdrojích serverů Lupa.cz a Interval.cz. Protože jsem staromilec, tak používám klasické Ctrl+F a postupně zadávám RSS a pokud neuspěji, tak XML.

Lupa.cz

Lupa je ke mně hodná. RSS kanál Lupy je dostupný na každé stránce pod odkazem RSS export. Tady nemám připomínky.

Interval.cz

Interval.cz mě ale potrápil trochu víc. Na titulce jsem vyzkoušel hledat jak RSS, tak i XML. Vše marné. Nakonec mě z bryndy vytáhl Google, který jako poslední nalezený odkaz nabídl interval.cz/__rss/rss.asp.

Možná by stálo za to, kdyby Interval nějakou vhodnou formou nabídl přístup k RSS do své CMS šablony.

Firebird 0.8 již brzy

Ben Gooder, hlavní vývojář internetového prohlížeče Mozilla Firebird, prohlásil v rozhovoru Neowin Interview with Ben Goodger (via About weblog), že nová verze Firebird 0.8 bude velmi, velmi brzy. V dalších verzích do 1.0 neočekává příliš mnoho nových funkcí. Cílem je hlavně důkladné odstranění chyb a zjednodušení a vylepšení uživatelského rozhraní.

Ben prozradil své oblíbené funkce v prohlížeči Firebird (třeba o nich ani nevíte):

  • Ctrl+K – přesun do pole pro vyhledávání pomocí Google.
  • Find As You Type – pro vyhledávání; prostě začnete psát písmena slova, které chcete na stránce najít (nevím jak vám, ale mě to nefunguje zrovna spolehlivě).

Restartují a restartují (Spirit)

dvanáctkrát restartovali technici NASA počítač, který řídí porouchaného robota MER Spirit na planetě Mars. Robůtek se šinul a šinul, až se došinul.

Vozítka MER jsou vybavena operačním systémem VxWorks americké firmy Wind River Systems Inc. – stejným systémem je vybavena také sonda Stardust, která proletěla ohonem komety Wild 2. Systém řídil let a přistání sondy Spirit, pohyb robota, sběr dat a komunikaci. Vše běží na 20MHz PowerPC procesoru a využívá 128 MB RAM a 256 MB paměti flash (především pro obrázky) a je chráněno proti kosmickému záření (počítač IBM RAD 6000 ). Operační systém může být na dálku upgradován – malá kapacita paměti neumožňuje pojmout instrukce pro celé trvání mise, případně je nutné zaslat opravy nebo vylepšení.

Poslední teorie o příčinách poruch hovoří o problémech s pamětí nebo SW, který paměti řídí. Dnes v noci přistála na druhé straně Marsu sesterská sonda Opportunity. Docela by mě zajímalo, co všechno je za problémy Spiritu. Třeba jsou ty samé také na jeho dvojčeti. A pak dojde na nejčastější radu správce sítě: restartujte si počítač.

Souvislosti

Trh jsem ji

Trh jsem ji přiznal Otakar Švankmajer ve hře Járy Cimrmana Přetržené nítě. Já jsem zase roztrhal tabulku.

Častým argumentem pro vytváření layoutů webové stránky pomocí CSS je možnost je měnit centrálně – a to tabulkové layouty neumožňují. A co když ano. Taková tabulka jde totiž docela dobře přeházet.

Ukázku berte jako (ve většině případů) samoúčelnou víkendovou ukázku možností CSS. Protože proč něco dělat jak je v ukázce, když to jde pomocí div? Navíc spousta tabulkových layoutů hojně využívá třeba pro nadpisy obraty typu:

Nadpis

Ukázka, kterou jsem převzal z jednoho webu, mluví sama za sebe. Tady je pak všechno marné. Přitom se stačí naučit tak 10, 15 značek a vědět, jak je použít. Ale ono to asi není zas tak jednoduché.

Lepší formuláře

Simon Willison publikoval článek Simple Tricks for More Usable FormsSitePoint. V článku najdete mj. rady jak:

  1. Po zobrazení formuláře umístit kurzor do výchozího prvku – ušetříte uživateli jedno kliknutí.
  2. Používat klikatelné popisky (label for=“jmeno_prvku“) – po klepnutí na popisek se focus nastaví na asociovaný prvek.
  3. Měnit styl vybraného prvku – tady mám velké výhrady. Vzhled standardních (formulářových) prvků by se neměl měnit – matení uživatele.
  4. Při události onfocus vybrat celý text – uživatele nemusí defaultní text mazat.
  5. Při psaní do hlavního pole měnit titulek dokumentu – tohle si dovedu představit jen u zvláštních případů.
  6. Validovat vstupy od uživatele.

Celé řešení můžete vyzkoušet na příkladu.

Souvislosti