Typografická pravidla hovoří jasně: formátování musí být přeneseno na interpunkční znaménko, které bezprostředně následuje za formátovaným textem:

  1. příklad: – správně
  2. příklad: – špatně

Co se týká sémantiky, tak je tady menší rozpor. Význam má většinou pouze daný výraz. Je třeba typograficky vyznačovat také interpunkční znaménko? Nebude narušena sémantika? Má přednost typografie před sémantikou?

Vyhledávače s pravděpodobností, která hraničí s jistotou, neberou interpunkční znaménka v potaz – nespojují je s daným slovem. Proto není nutné porušovat pravidla typografie z obavy, že by formátováním interpunkčního znaménka došlo k porušení sémantiky.