Víte jaký je rozdíl mezi jednotkami kibibyte a kilobyte? Jednoduše řečeno je kibibyte kilobyte a kilobyte není kilobyte. Že z toho nejste chytří? Lidé, kteří si myslí, že kilobyte je 1000 bytů, zase nemůžou pochopit, že kilobyte je bytů 1024. Vysvětlujte jim něco o dvojkové soustavě. O tom, že 1024 je 210. V počátcích počítačové vědy někdo vtipný právě tuto definici zavedl. Vždyť přece 1024 je skoro tisíc. A pak vysvětlujte že mega není milion a giga není miliarda.

V prosinci 1998 proto standardizační organizace IEC zavedla nová označení, mj.:

Kibibyte
Označení pro počítačový kilobyte, tj. 1024 B.
Mebibyte
Označení pro počítačový megabyte (1 048 576 B).
Gibibyte
Označení pro počítačový gigabyte (1 073 741 824 B).
Tebibyte
Označení pro počítačový terabyte (1 099 511 627 776 B).

Abych se přiznal, tak jsem se ještě nesetkal se živým člověkem, který by tyto nové jednotky použil. A já se ani moc nedivím. Některým počítačovým odborníkům nové názvy připomínají pojmenování kočičí stravy. Pokud byste chtěli o nových jednotkách vědět více, tak jsem na web conVERTER přidal informace o jednotkách kibibyte, mebibyte, gibibyte a dalších. Za postrčení děkuji panu Foltýnovi.