Ve druhém díle povídání o možných problémech, které může přivodit webovým serverům nárůst obliby RSS, jsem zveřejnil statická data za část měsíce července 2004. Zároveň jsem Vás požádal o informaci, jak jsou na tom vaše weby.

Statická informace je jedna věc. Druhá věc je, jaký je vlastně vývoj daného jevu. Probral jsem logy webu converter.cz za dobu, po kterou mám k dispozici data a výsledek nabízím v dnešním spotu.

Poměr stránek a dat připadajících na RSS/RDF webu converter.cz
Měsíc Stránky Velikost
2/2004 34 % 21 %
3/2004 33 % 21 %
4/2004 39 % 32 %
5/2004 46 % 24 %
6/2004 60 % 50 %
7/2004* 63 % 36 %

*) Hodnoty za prvních 23 dní července.

Průměrné hodnoty jsou 44 % stránek a 28 % velikost.

Graf vývoje poměru RSS/celý web converter.cz (stránky a objem dat)

Vývoj poměru stránek a objemu dat připadající na RSS/RDF

Ke grafu snad jen pár poznámek:

  • Údaje za červen 2004 ovlivnilo hodně obrázků na blogu. Narostla velikost RSS 2.0 a RDF kanálů.
  • Plynulý nárůst % načtených stránek, který se samozřejmě jednou zastaví, je patrný na obou datových řadách.
  • Web converter.cz má poměrně velmi dobře optimalizovaný poměr obsah/kód – proto taková vysoká čísla.

A co jinde

Martin Malý (Artur Dent) mi poslal (díky) pro tento účel poměrně podrobnou statistiku Bloguje.cz za červen 2004. Z ní mj. vyplývá:

  • Počet hitů souboru rss.xml je 14,2 % (tj. asi o polovinu víc, než jak je na tom domovská stránka blogů). Na RSS komentářů připadá 3,4 %. Celkem tedy 17,6 %.
  • Objem takto stažených dat 4,4 % (domovská stránka blogů zabírá 18,1 %). RSS komentářů má 0,7 %. Celkem tedy 5,1 %.

Zajímavé také je, že téměř 13 % hitů na Bloguje.cz mají na svědomí RSS čtečky (do sta procent jsou ještě hity prohlížečů, robotů a spol.).

Další informace dodal meky (Dallas Stars). U jeho webu připadá na RSS (3 kanály):

  • 9,75 % přístupy,
  • 4,62 % přístupy.

Přidejte se

Pokud máte zajímavé (i nezajímavé) údaje o Vašem webu, komentujte, mailujte.

Souvislosti

Posted in RSS