Uživatelé nemilují reklamu. Zvlášť některé postupy používané v reklamě na webu přímo nenávidí. Jacob Nielsen v článku The Most Hated Advertising Techniques shrnuje ty nejzavrženíhodnější z nich.

Co tedy nejvíc uživatelům na reklamě vadí? Podle více než 600 respondentů výzkumu z roku 2004 to je:

 • Vyskakující (pop-up) okna – 95 %
 • Zpomalení načítání stránky – 94 %
 • Fíglem nutí kliknout na reklamu – 94 %
 • Chybějící tlačítko pro zavření – 93 %
 • Překrytí obsahu stránky – 93 %
 • Není patrné, na co daná reklama je – 92 %
 • Odsouvání obsahu – 92 %
 • Reklama zabírá většinu stránky – 90 %
 • Blikání – 87 %
 • Létání reklamy po stránce – 79 %
 • Samovolné přehrávání zvuků – 79 %

Je zajímavé, že podobně dopadly podobné výzkumy z předchozích dvou let. Uživatelé tyto techniky přirozeně nenávidí, protože jim brání v tom, kvůli čemu na stránky přišli. A uživatelé se brání. Třeba tím, že blokují vyskakující okna. V dubnu 2003 používalo 26 % uživatelů software blokující pop-up okna nebo reklamu. V září 2004 to už bylo 69 % (tady by mě zajímalo, kde ta čísla Nielsen vzal – podle mě to bude míň lidí, ale to není tak podstatné). Lidé, kteří na svém webu umísťují by si měli uvědomit, že uživatelé přenáší svou zlobu ze špatné reklamy na inzerenty a na weby, na kterých špatná reklama je. Měli by si rozmyslet, do jaké míry obětují krátkodobé cíle dlouhodobým.

Reklama je pro mnoho webů životně důležitá. Přináší peníze, které je následně možné investovat do webu. Takové snažení by ale nemělo být kontraproduktivní. Aspoň trochu je možné zlobu návštěvníků otupit, pokud bude reklama jasně:

 • oznamovat co se stane po kliknutí na reklamu,
 • souviset s tím, co uživatel právě dělá,
 • říkat já jsem reklama,
 • oznamovat o čem je,
 • nabídnout zřetelnou možnost opustit stránku.

Inzerenti by měli začít tlačit na reklamní agentury, aby se vyhýbali postupům, které sice přináší vyšší míru prokliku, ale pravděpodobně nepřivádí zákazníky, ale zmatené nezkušené uživatele (třeba bez koruny v kapse).

Nenávist ke špatné reklamě by měla být poučná i pro autory webů. Co nemají rádi uživatelé na reklamě, nemají rádi i na normálních stránkách. Takže by se autoři měli vyvarovat vyskakujících oken, obrovských (pomalých) stránek, lákavých odkazů na „duté“ stránky atd.