Element link zná snad každý tvůrce webových stránek. Ne každý ale zná všechny možnosti, které link autorovi nabízí. Na začátek jenom zopakuji, že link patří do hlavičky stránky, tj. do elementu head.

Styl stránky

Asi nejčastější využití elementu link je právě připojení externího souboru stylů:

Uvedený příklad připojuje ke stránce soubor kaskádových stylů layout.css, který bude použit pro zobrazení na obrazovce.

Navigace

Element link je možné využít pro rozšíření navigačních možností webu.

Úvodní stránka sekce.

Předchozí stránka otevřené stránky.

Následující stránka.

Odkaz na obsah sekce (webu).

Stránka s nápovědou.

V atributu rel je dále možno použít hodnoty Index (rejstřík), Glossary (slovníček), Copyright (autorská práva), Chapter (kapitola), Section (sekce), Subsection (podsekce), Appendix (dodatek, přílohy), Bookmark (záložka).

Musím říct, že ne každý prohlížeč umí navigační potenciál elementu link využít. Třeba Opera nabídne uživateli položky ve menu Navigace > Webová navigace.

Autor webu

Návštěvníkům lze nabídnout adresu autora webu:

mailto:autor@example.com" rev="made">

RSS, RDF

Do stránky lze vložit informaci o souboru RSS:

Jazyková verze

Výše uvedený zápis nabídne uživateli anglickou verzi otevřené stránky.

Místo závěru

Jak už jsem napsal, ne všechny prohlížeče podporují element link. A ani ty nejmodernější jej nepodporují úplně. Jaké máte Vy zkušenosti s elementem link? Používáte jej na svých stránkách? Využíváte jeho možnosti, když brouzdáte webem?