Kolik přišlo z vyhledávačů

Petr Weida prozradil ve spotu Referer: Vyhledávače, kolik lidí na jeho weblog přichází návštěvníků z vyhledávačů. Zjistil, že oproti předchozímu měsíci dramaticky narostl počet lidí přicházejících ze Seznamu.

Jak vypadá situace na tomto webu? Nahlédl jsem do logu celého webu converter.cz. Nezjistil jsem žádné dramatické vzestupy a pády:

Referery únor - duben 2004 z vyhledávačů Seznam, Google, Centrum, Atlas, Jyxo+Zoohoo.

Graf zachycuje změny poměru přístupů z jednotlivých, pro můj web významných, vyhledávačů za období únor – duben 2004. U Google jsem připočetl také poměrně významně zastoupené přístupy z Google Images. Sloučil jsem také Jyxo a Zoohoo. Data za duben jsou do 28. 4.

Vzhledem k tomu, že nedošlo k dramatickým změnám v počtu příchozích, nepřidám tentokrát podrobnou tabulku. Přesto pár informací ještě přidám. Sleduji trvalý nárůst počtu příchozích z vyhledávačů: v březnu to bylo oproti předchozímu měsíci o 13 % a v dubnu pak 9,1 %. V dubnu pak poskočil nejvíc Yahoo! a to o 44 % (jeho absolutní počty jsou ale poměrně malé). Nadprůměrně poskočili Seznam (13 %), Centrum (21 %), Jyxo (13 %) a MSN (26 %). Že by důsledek zbrojení Yahoo! a MSN?

S přechodem na jiný typ hostingu jsem přišel o starší statistiky. Řada je krátká a zatím nejde zobecňovat (bude třeba pokračovat vzestup Seznamu?). Z grafu je ale patrná nadvláda dvojice Seznam, Google, které přivádí téměř 3/4 návštěvníků z vyhledávačů.

Souvislosti

Podpora XSLT: prohlížeče a RSS čtečky

V diskuzi pod spotem Poštvěte XSLT na RSS zaznělo postesknutí nad problémy, které vznikají při XSL transformování XML dokumentů v některých prohlížečích. Soubor RSS 2.0 conBLOGu transformovaného XSLT jsem prohnal několika prohlížeči:

MS IE 3.0
Zobrazí nestrukturovaný obsah transformovaného dokumentu.
MS IE 4.0
Na mém počítači zobrazí pouze hlášení, že Stránku XML nelze zobrazit. Přístup odepřen.
MS IE 5.01 SP2
Vše OK. Musím ale zdůraznit, že mám na PC nainstalovanou nejnovější verzi MSXML 3.0. Prohlížeč byl dodáván s MSXML 2.0.
MS IE 5.5 SP2
Stejné jako v případě IE 5.01. Oba prohlížeče mají při standardní instalaci (bez novějších MSXML než jsou dodávány s prohlížečem – MSXML 2.5 v případě IE5.5) problém se zobrazením. IE5 a IE5.5 podporují pouze draft W3C doporučení XSLT 1.0, který není kompatibilní s finální podobou normy.
MS IE 6.0 (MyIE2)
XSLT tranformovaný dokument je zobrazen správně.
Opera 7
Opera má se zobrazováním XSL transformovaných XML dokumentů velký problém: Opera does not support XSL formatting objects, and neither does it natively support XSLT transformations.. Zobrazí něco jako zdrojový HTML kód.
Firebird 0.7
Zobrazuje bez problémů.
Firefox 0.8
Zobrazuje bez problémů.
Mozilla 1.7b
Zobrazuje bez problémů.

Další prohlížeče jsem netestoval. Pokud máte chuť, podělte se v diskusi o své postřehy.

RSS čtečky

Některé RSS čtečky mají problém se čtením XSL transformovaných RSS kanálů. Testoval jsem:

Newz Crawler 1.4
Čtečka načetla titulek 1. spotu (nejnovějšího) a ostatní nezobrazila. Stejně tak nezobrazila žádný popis jednotlivých spotů.
RSS Reader Panel (pod Firefox 0.8)
Nenašel jsem žádný problém.

Jak jsou na tom Vaše RSS čtečky při čtení RSS 2.0 conBLOGu transformovaného XSLT?

Souvislosti

Porovnání pozic v SE graficky

Thumbshots Ranking je webová aplikace, která je určena k porovnání pozic výsledků vyhledávání ve dvou vybraných vyhledávačích. Nyní jsou podporovány AllTheWeb, AltaVista, Google, MSN, Teoma, Wisenut a Yahoo.

Po zadání hledané fráze a výběru vyhledávačů (standardně je nastaven souboj Google vs. Yahoo) je zobrazen grafický výstup srovnávající výsledky na obou vyhledávačích:

Výsledky souboje na Thumbshots

Grafický výstup z Thumbshot Rankings

Aplikace propojí čarou stránky, které jsou ve výsledcích vyhledávání obou vyhledávačů. Dále je možné zadat web, který má být zvýrazněn (červeně) ve výsledcích souboje. Via seo.nawebu.cz.

Budou platit za JPEG?

Jak se tak dívám po domácích blozích, tak nikdo nepsal o tom, že se za JPEG bude platit. Tahle bublina (podle mi dostupných informací je to navíc bublina vyčpělá) se v posledních dnech propírala na několika světových blozích (viz odkazy na konci spotu). Doma se problému licencování JPEG grafického formátu naposledy věnoval Tomáš Holčík na Živě.cz v článku Formát JPEG v ohrožení.

Oč jde? Firma Forgent Networks (můžete mi říct, proč Živě jen zřídka odkazuje?) vlastní patent na postupy použité v JPEG (více tisková zpráva Forgent Networks). Firma se chce na poslední chvíli poléčit na významných výrobcích SW a HW, kteří využívají JPEG. Patent totiž za pár měsíců vyprší. Podobně se zachovala firma UNISYS v kauze GIF (patent vypršel v červnu 2003).

Věřím, že se akce Forgentu nedotknou běžných uživatelů a tvůrců webu (od kdy si kapři vypouští rybník?). Patent navíc platí v USA a netýká se EU a mnoha dalších států.

Z mnoha zpráv mě zaujal zajímavý automatický překlad z Wikipedia pořízený programem Eurotran datovaný 18.7.2002:

Patenty: Forgent sítě tvrdil, že to vlastní a vykoná patent práva na široce-použitý JPEG komprimace obrazu standard, který je použitý široce na Celosvětová pavučina. Oznámení má vyvolal zuřivost remisicent Unisys\‘ pokusy tvrdit jeho práva přes GIF obrazový komprimační standard.

Souvislosti

Poštvěte XSLT na RSS

XSLT
XSLT (XSL Transformation) je jazyk, který je určen k transformování XML dokumentů do jiných XML dokumentů.

XSLT se připojuje do XML dokumentů podobně jako CSS (XML je možné pomocí CSS formátovat: RSS webu conVERTER). XSLT je standardizováno v podobě doporučení W3C.

XSLT je oproti CSS daleko mocnější nástroj. Transformace může probíhat do nejrůznějších formátů (XML, text, HTML), lze provádět výpočty, zobrazovat zprávy apod. S XSLT teprve začínám, ale musím říct, že jsem možnostmi XSLT nadšen. Například není problém, aby XML soubor v prohlížeči vypadal jako tabulka.

RSS

RSS je XML. Proto je možné RSS transformovat pomocí XSLT. Podívejte se na ukázku RSS 2.0 conBLOGu transformovaného XSLT (je to pracovní verze, která se občas mění podle toho, co zrovna zkouším). Za povšimnutí v příkladu především stojí některé možnosti XSLT:

  • XSLT předpis zahrnuje připojený CSS styl.
  • Odkazy vytvořené vložením výrazů do atributů tagu a.
  • Obrázek je vložen a je mu vytvořen odkaz na základě informací z RSS dokumentu.
  • Vykreslení vybraných elementů zvolenou značkou (nadpisy, odstavce apod.)
  • Text úvodní poznámky vytvořen transformací (není součást XML dokumentu, ale je zadán v XSLT souboru).

Je patrné, že RSS dokument je lépe čitelný pro normálního uživatele. Práce s ním může být v mnoha případech snazší.

XSLT je mocná zbraň v rukou vývojáře. Umožňuje snadno vytvářet i měnit vzhled výstupů XML/RSS dokumentů. RSS soubor je možné zobrazit jako text strukturovaný nejrůznějšími způsoby: nadpisy s odstavci, definiční seznam, tabulka apod. Záleží jen na schopnostech tvůrce a jeho invenci. Oddělení formy a obsahu je XSL transformacemi povýšeno z „pouhého formátování“ pomocí CSS na téměř úplnou kontrolu nad XML dokumentem.

Poděkování: Děkuji Romanu Pichlíkovi za víkendovou pomoc při odvšivování XSLT souboru.

Souvislosti

Je přístupná i lépe použitelná?

David Špinar se ptá: Je dobře přístupný web zároveň lépe použitelný? Na pomoc si bere studii Access and Inclusion for Disabled People (Disability Rights Commision).

David se ve spotu zaměřil na srovnání dvou skupin uživatelů (nevidomí a tzv. normální uživatelé), kteří měli splnit sadu úkolů na 3 přístupných a 3 nepřístupných webech. Studie hodnotila mj. čas splnění úkolu. Výsledky hovoří jasně. Obě skupiny potřebovaly pro splnění cíle na nepřístupných stránkách zhruba o polovinu více času.

Málokdo z kritiků přístupnosti si asi uvědomuje, jak ten čas letí, když jsme vystaveni stresové situaci.

Souvislosti

Kolik přišlo z agregátorů

Marek Prokop (Kolik návštěvníků přivádějí agregátory zpráv) a po něm Dušan Janovský (Statistika agregátorů) a Petr Weida (Referer: Agregátory zpráv) zjišťovali, kolik uživatelů přichází na jejich weblogy návštěvníků z agregátorů zpráv. Nu což. I já přidám svou trošku do mlýna.

Probral jsem log a tady jsou výsledky za únor, březen a 22 dní dubna. Z vyhodnocovaných 9 agregátorů přišlo v únoru 605 návštěvníků (18,33 na 1 publikovaný spot), v březnu 673 (24,04) a za 22 dní dubna 417 (27,80).

Příchozí za den

Kolik přišlo průměrně návštěvníků z agregátorů za jeden den.
Pořadí Agregátor Únor Březen Duben Změna
1. Weblogy.cz 0,00 5,35 6,09 +14 %
2. Právě dnes 8,55 6,58 4,36 -34 %
3. Bloglines 4,41 3,10 3,32 +7 %
4. Blogportál 3,59 2,58 2,00 -23 %
5. Kratce.cz 1,83 1,61 1,27 -21 %
6. WEBlight RSS reader 0,79 0,81 0,86 +7 %
7. Pooh.cz RSS 0,90 0,68 0,68 +1 %

Vypovídací schopnost čísel nemusí být nejlepší, tak přidám graf:

Kolik přišlo návštěvníků z agregátorů v únoru, březnu a dubnu (vztaženo na dny).

Příchozí za spot

Možná ještě zajímavější jsou průměrné počty příchozích z agregátorů připadající na jeden publikovaný spot.

Kolik přišlo průměrně návštěvníků z agregátorů na jeden publikovaný spot.
Pořadí Agregátor Únor Březen Duben Změna
1. Weblogy.cz 0,00 5,93 8,93 +51 %
2. Právě dnes 7,52 7,29 6,60 -12 %
3. Bloglines 3,88 3,43 4,87 +42 %
4. Blogportál 3,15 2,86 2,93 +3 %
5. Kratce.cz 1,61 1,79 1,87 +5 %
6. WEBlight RSS reader 0,70 0,89 1,27 +42 %
7. Pooh.cz RSS 0,79 0,75 1,00 +33 %

Kolik přišlo návštěvníků z agregátorů v únoru, březnu a dubnu. Vztaženo na publikovaný spot.

Z uvedených údajů je patrný nárůst popularity skvělého agregátoru Weblogy.cz a také Bloglines. Podle mě je jednou hlavních příčin jednoduchost jejich vzhledu a používání. Odliv nastal hlavně u Právě dnes. Ostatní spíše stagnují.

Kdekdo to rád nestylované

Víťa Dlouhý vyzývá tvůrce webů: Nestylujte formuláře! A já se k němu přidávám, protože není třeba návštěvníka mást ještě víc, než jak je zmaten, když na váš web přijde. Návštěvník očekává, že některé prvky budou mít takový vzhled, na který je zvyklý (třeba ze svého OS). Vím, že tento názor může být pro příznivce Webů X šokující, ale co nadělám.

Požadavek na nestylování formulářů neberu jako dogma. Vím, že jsou weby, které stylovat formuláře potřebují. Jsou to právě Weby X. Ale většině webů to ubírá na výkonu. A nad tím je třeba se zamyslet.

Mimochodem, Martin Michálek na Živě.cz boří v článku Mýty současného webdesignu některé zažité představy o tom, jak má vypadat webová stránka:

Stejně jako každý rodící se obor je i webdesign zamlžen mnoha mýty. Pojďme se některým z nich podívat na chrup. Třeba společně zjistíme, že jsou zbytečné a můžeme na ně vzít zubařské kleště.

Souvislosti

Nástroje pro tvorbu webu

Dušan Janovský reinkarnoval spotem Pišme o software 1/3 můj prosincový spot Mých Top 10 SW 2003. Dušan apeluje na blogery:

Znám málo dobrých programů na tvorbu webu. Kamarádi bloggeři, rozepište se prosím o těch svých!

Spot se setkal s velkou odezvou. V tuto chvíli je pod spotem 13 odkazů. Pokud Vás zajímá, jaké nástroje pro tvorbu webu používají zkušení tvůrci webových stránek, čtěte. Spot má v nadpisu 1/3. Už se těším na další pokračování.

Úvodní domovská homepage

Jaký používat název pro homepage v navigaci? Pro en-píšící tvůrce to zase takové dilema není. Stačí použít Home/Homepage případně název webu. Co si má ale počít našinec?

Na Plaváčkové blábolníku jsem rozpoutal na téma užití Home diskusi pod spotem Jsou webdesigneři odtrženi od reality?. Hned na začátku musím říct, že použití cizojazyčných pojmů není šťastné řešení. Uživatel je zbytečně maten mixem jazyků a mnozí vůbec neví, co nějaké hómepáge znamená. Některá slovní spojení jsou příliš dlouhá i když mohou být výstižná. Jiná vyvolávají nejrůznější asociace – třeba takové Domů. Zatím každé řešení, které jsem použil, má své mouchy. Shoda na českém internetu rozhodně nepanuje. Stačí si projít pár webů.

Google na dotaz s operátory allinanchor:/allintitle: právě teď vrací:

  • domovská stránka: 3500/9030
  • hlavní stránka: 16 900/8290
  • úvodní stránka: 5970/9000

Uvedená čísla je třeba brát s rezervou, protože je do výsledků zanesen určitý šum. Přesto jsou výsledky zajímavé. Třeba takový rozpor mezi názvem stránky a použitým textem odkazu. Zdá se ale, že v souboji 3 dlouhých vítězí hlavní stránka.

Jak to vidíte vy? Komentujte a hlasujte v nové anketě.

Souvislosti